Wijkleercentrum

Wijkleercentrum is een samenwerkingsinitiatief tussen het Graafschap College, diverse zorginstellingen en gemeenten uit de Achterhoek en Liemers. De werkwijze kenmerkt zich door ‘Gewoon doen, goed monitoren en zo nodig bijtijds bijstellen’. Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld. Werkwijzen op school en in het werkveld zijn bijgesteld, passend bij de nieuwe zorg en zorgberoepen. Hiermee sluiten wij aan op Focus op Vakmanschap en Transities in de zorg.

Den Diek biedt elke woensdagmiddag onderdak voor een hybride leeromgeving waarin studenten in een netwerk van en met elkaar leren. De student leert door aan het ‘werk’ te zijn, bezig te zijn met praktijkopdrachten, deel te nemen aan intervisies of themabijeenkomsten, blended learning en reflectief leren.

Terug naar activiteiten