Ontdek Den Diek

“Den Diek gaat over ontmoeten, inspireren, verbindingen leggen en mensen in beweging brengen. Dat kunnen we niet alleen! Samen met burgers en vrijwilligers hebben we van Den Diek weer een bruisend cultureel centrum gemaakt.”


Stichting Den Diek is opgericht in augustus 2014 en heeft vanaf februari 2015 de exploitatie van het sociaal cultureel centrum overgenomen van gemeente Oost Gelre. In 2020 heeft het zittende bestuur afscheid genomen en is het nieuwe bestuur aangetreden. Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 bestuursleden:

Freek Jansen

Voorzitter

Jeroen Dusseldorp

plv. Voorzitter / algemeen bestuurslid

Tiedo de Boer

Penningmeester

Femke Dusseldorp

Secretaris

Brigitte Goossens

Algemeen bestuurslid

Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding voor haar inspanningen.


Naast het dagelijks bestuur wordt Den Diek draaiende gehouden door een gezellige groep van zo’n tien vrijwilligers van diverse pluimage. Je komt ze tegen achter de bar tijdens de activiteiten of in de tuin om de struiken te snoeien. Maar ook op de achtergrond zijn onze vrijwilligers actief. Ze houden de facebookpagina en website bij, ondersteunen bij het doen van de boekhouding, houden de voorraden bij en regelen de inkoop en verrichten allerlei hand- en spandiensten. Vrijwilligers bepalen zelf hoeveel tijd zij willen investeren. Natuurlijk kan de boog niet altijd gespannen zijn. Twee keer per jaar is er een vrijwilligersavond waarbij we een korte vergadering combineren met een gezellige borrel en een maal per jaar ondernemen we een leuke dagactiviteit.

Wil je ook af en toe of structureel jouw steentje bijdragen aan het succes van Den Diek? We willen graag met je kennis maken!

Meld je aan via info@den-diek.nl