Geschiedenis

De oudste vermelding van een school in het gebouw Den Diek dateert uit 1887, de gemeente was eigenaar. Tijdens een kerkvergadering van de Bonifatiusparochie in Lichtenvoorde op 8 december 1909 werd door de voorzitter, pastoor Sanders, naar voren gebracht dat hij er veel voor voelde om een ‘bijzondere’ school op te richten. Hij bedoelde daarmee een school voor Katholiek onderwijs. Hij stelde voor daarvoor de Openbare Lagere School (Den Diek) van de gemeente aan te kopen. Het kerkbestuur zag daar, op aanraden van het bisdom, van af. In plaats daarvan werd in 1911 op het terrein rondom de Bonfatiuskerk een meisjes- en een jongensschool gebouwd. In dat jaar stroomde daardoor de Openbare Lagere School grotendeels leeg. Het laatste hoofd van OLS was meester Ten Broeke, die woonde in het meestershuis naast de school.

In 1923 werd besloten de aanduiding ‘Openbare Lagere School’ te wijzigen in ‘School voor Christelijk Volksonderwijs’. Er waren al vanaf het begin niet voldoende leerlingen om alle lokalen in deze school te bezetten. Slechts 3 lokalen konden gevuld worden. Reden waarom in 1929 door de gemeente een deel van het gebouw verhuurd werd aan de vrijwillige brandweer van Lichtenvoorde.

Van 1931 tot 1933 kerkte de gereformeerde kerk in de huidige gymzaal van het gebouw. In 1932 werd een ander deel van het gebouw verhuurd aan de landbouwvereniging, die er haar Huishoudschool , met eigen ingang, in onder bracht.

Tijdens de tweede wereldoorlog 1940 – 1945 werd het gebouw door de bezetter in gebruik genomen. Aan het einde van de oorlog werden er ook evacués in ondergebracht. Het gebouw was door achterstallig onderhoud in periode 1952 tot 1985 zo lek als een mandje. Bij hevige regenval stonden alle gangen blank. Ten einde raad besloot de School voor Christelijk Volksonderwijs het verwaarloosde pand maar te verlaten. Het verwaarloosde Den Diek werd na 1965 een toevluchtsoord voor diverse verenigingen.

In 1982 werd het hele gebouw door de gemeente gerestaureerd en verbouwd voor het sociaal cultureel leven in Lichtenvoorde. Het gebouw kreeg daarna de huidige naam: ‘Den Diek’

Bron: Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde